Parawan lustro VESPUCCI

Efektowny parawan pełniący także funkcję lustra, oryginalnie zdobiony mapami świata.

Wymiary:

184cm wys 180,5cm

Towar na zamówienie indywidualne zgodnie z Dz.U. 2014, poz.827 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 3. nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

2 240 zł brutto